Jaka powinna być szerokość drzwi do windy dla niepełnosprawnych

Jaka powinna być szerokość drzwi do windy dla niepełnosprawnych

Budowa windy do transportu osób niepełnosprawnych wiąże się z koniecznością przestrzegania odpowiednich przepisów. Bardzo szczegółowo określa to Polska Norma PN-EN 81-70:2005, w której zawarte są wytyczne związane z budową i instalowaniem dźwigów. Dla urządzeń przeznaczonych do pokonywania barier architektonicznych szczególnie istotna jest część 70-a, opisująca dostępność dźwigów dla osób, w tym niepełnosprawnych. W przypadku nowych budynków już na etapie projektowania należy ustalić niezbędną ilość miejsca przeznaczonego na windę, jednak w starszym budownictwie nie zawsze będzie możliwe uzyskanie wystarczającej powierzchni. W takim przypadku należy zastosować rozwiązanie możliwie jak najbliższe zalecanemu, przy uwzględnieniu możliwości technicznych.

Podstawowe wymiary wind dla niepełnosprawnych

Polska Norma PN-EN 81-70 określa wielkość kabiny windy przeznaczonej do transportu niepełnosprawnych na 110 x 140 cm, na takiej powierzchni bez problemów zmieści się osoba poruszająca się przy pomocy wózka inwalidzkiego. W przypadku dźwigu kątowego, który posiada dwa wejścia znajdujące się pod kątem prostym, minimalne wymiary platformy wynoszą 140 x 140 cm. W przypadku, gdy z powodów technicznych nie będzie możliwości spełnienia takich warunków, to można zastosować mniejsze wymiary, minimalne dopuszczone przez normę to 100 x 1250 mm. Należy przy tym pamiętać, że jeśli z jakiegoś powodu inwestor zastosował mniejsze wymiary mimo że przeszkodą nie były możliwości techniczne, to osoby niepełnosprawne mają możliwość dochodzenia na drodze sądowej odpowiednich parametrów urządzenia.

Szerokość drzwi w windach

Podobnie jak w przypadku wymiarów kabiny, również wymiary drzwi do wind wyznaczone są przepisami. Tu także należy się posiłkować normą PN-EN 81-70, która określa zalecaną szerokość takich drzwi na 90 cm. Przy braku miejsca dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej szerokości wynoszącej 80 cm. W takim przypadku istnieje jednak ryzyko, że niektóre modele szerokich wózków inwalidzkich mogą się przez tak mały otwór nie zmieścić, a na pewno wjazd do środka nie będzie komfortowy. W przypadku drzwi duże znaczenie ma także ich mechanizm otwierania. Norma PN-EN 81-70 wymaga, żeby były one automatycznie otwierane, producenci stosują tu różne rozwiązania. Często spotykane są drzwi centralne, rozsuwające się w obu kierunkach oraz drzwi teleskopowe, otwierane na jedną ze stron. Tak popularne jeszcze do niedawna drzwi otwierane ręcznie w przypadku osób niepełnosprawnych nie są dobrym rozwiązaniem, gdyż bardzo im utrudniają wsiadanie do windy i wysiadanie z niej.