Jakie powinny być minimalne wymiary windy dla niepełnosprawnych

Jakie powinny być minimalne wymiary windy dla niepełnosprawnych

Windy dla niepełnosprawnych są niezwykle przydatne przy pokonywaniu barier architektonicznych. Pozwalają one osobom poruszającym się na wózkach na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy piętrami, pozwalając na normalne funkcjonowanie. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, istnieją rozwiązania pozwalające na montaż odpowiednich urządzeń w dawno wybudowanych obiektach. Bardzo popularne są na przykład windy, żeby jednak mogły one w pełni służyć, to powinny posiadać odpowiednie wymiary. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim potrzebuje znacznie więcej miejsca niż zdrowy człowiek, ma też pewne ograniczenia związane z obsługą urządzeń. Dlatego też przepisy dokładnie określają, jakie wymiary powinny mieć poszczególne ułatwienia dla niepełnosprawnych, a są one zawarte w Polskiej Normie PN-EN 81-70:2005. Szczególnie istotna jest tu 70-a część, o dostępności dźwigów dla osób, w tym niepełnosprawnych.

Wymiary kabiny

O możliwościach dźwigu decyduje wielkość kabiny, i to właśnie na nią należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę. Wspomniana norma zaleca, żeby wymiary kabiny do przewozu osób niepełnosprawnych wynosiły co najmniej 110×140 cm, taka wielkość zapewni wystarczającą ilość miejsca na wózek i ewentualnie opiekuna. W przypadku dźwigów kątowych, posiadających dwa wejścia do kabiny umieszczone pod kątem prostym, wymiary te powinny być nie mniejsze niż 140×140 cm. W nowo projektowanych budynkach należy trzymać się tych wytycznych, problemy zaczynają się robić w starych obiektach, w których często nie będzie wystarczającej ilości miejsca na spełnienie wymagań. W takich przypadkach należy zaprojektować kabinę jak najbardziej zbliżoną do zalecanej, z tym że minimalnie musi ona posiadać 100×125 cm. Podobne wymagania są co do drzwi. Zaleca się, żeby ich szerokość wynosiła co najmniej 90 cm, ale przy małych kabinach można tę szerokość zmniejszyć do 80 cm. Drzwi w windach dla niepełnosprawnych powinny być automatyczne, otwierane na boki lub teleskopowe. Należy pamiętać o tym, że jeśli inwestor zmniejszył windę a możliwości techniczne umożliwiały zastosowanie przepisowego rozwiązania, to osoba niepełnosprawna może na drodze sądowej dochodzić powiększenia podłogi. Przed drzwiami do windy także należy zachować odpowiednią przestrzeń, nie powinno to być mniej niż 150×150 cm.

Wymiary wyposażenia

Zachowanie wymiarów kabiny to tylko jeden z elementów wygodnego użytkowania windy, drugim jest prawidłowy montaż całego wyposażenia zarówno w kabinie jak i na przystankach. Należy tu uwzględnić ograniczenia wynikające z tego, że z urządzenia będą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Tu również należy sięgnąć do wspominanej już normy PN-EN 81-70:2005, w której wszystkie wymiary są dokładnie określone. W kabinie na wysokości 90 cm na co najmniej jednej ze ścian powinna być zamontowana solidna poręcz umożliwiająca przytrzymanie się podczas jazdy. Kasetę należy umieścić w taki sposób, żeby przyciski znajdowały się na wysokości pomiędzy 90 cm a 120 cm, przy jednoczesnym zachowaniu minimum 40 cm odległości od narożników. Dla wygody użytkowania zaleca się też, żeby przyciski miały co najmniej 20 mm średnicy, mogą one odstawać kilka milimetrów od ściany i mieć oznaczenia w języku Braille’a. Zabezpieczenie drzwi to dwie fotokomórki, umieszczone na wysokości 25 i 75 cm. Bardzo podobne wymagania dotyczą przycisków przywoływania znajdujących się na piętrach, one także powinny znajdować się na wysokości od 90 cm do 120 cm. W tym przypadku ich odległość od narożnika ściany nie może być mniejsza niż 50 cm.