wymiary windy dla niepełnosprawnych

Wymiary windy dla niepełnosprawnych

Windy są jednym z popularniejszych sposobów pokonywania barier architektonicznych, pozwalając na wygodny i bezpieczny transport pomiędzy kondygnacjami. Jednak to, czy dana winda będzie spełniać swoje zadanie zależy od kilku czynników, z których jednym z najważniejszych są wymiary. Wszystkie wytyczne związane z projektowaniem i montażem wind dla niepełnosprawnych zawiera Polska Norma PN-EN 81-70:2005, a w szczególności jej 70 część o dostępności dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych. O ile w przypadku nowo budowanych obiektów architekci powinni uwzględniać regulacje tej normy, to problem zaczyna się robić w przypadku starszych budynków. Często nie ma w nich wystarczającej ilości miejsca, i w takim przypadku wypełnienie przepisów nie będzie możliwe. Można wówczas albo zdecydować się na mniejsze gabaryty urządzenia, albo postawić na inne rozwiązanie, na przykład windę znajdującą się na zewnątrz.

Wymiary kabiny

Zgodnie z normą PN-EN 81-70:2005 minimalna szerokość kabiny to 1100 x 1400 mm, powierzchnia ta zapewnia odpowiednią wygodę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku dźwigów kątowych, w których znajdują się dwa wejścia do kabin umiejscowione pod kątem prostym, minimalne wymiary wynoszą 1400 x 1400 mm. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że na przeszkodzie do uzyskania wspomnianych wymiarów może stać wielkość szybu. O ile w przypadku wind z własnym szybem niezbędne będzie tylko zapewnienie wystarczającej ilości miejsca, to w przypadku szybów murowanych projektanci są ograniczeni ich rozmiarami. W takim przypadku należy zaprojektować rozwiązanie jak najbliższe zalecanym wymiarom, przy czym nie mogą one być niższe niż 1000 x 1250 mm. W przypadku szybów murowanych najczęściej dźwigi są projektowane pod nie, przy szybach wolnostojących producenci proponują kilka różnych wersji kabin, a w razie potrzeby są także w stanie wykonać indywidualne rozwiązanie.

Wymiary drzwi i podestu

Duże znaczenie dla komfortu i wygody w użytkowaniu windy mają także drzwi. Przede wszystkim powinny być one automatycznie rozsuwane, najczęściej wykorzystuje się centralne, otwierane na boki oraz teleskopowe. Według normy PN-EN 81-70:2005 drzwi do kabiny powinny mieć szerokość co najmniej 90 cm oraz 200 cm wysokości. Przy mniejszych kabinach, nie spełniających wymogów co do wielkości, można zastosować drzwi węższe, ale ich minimalna szerokość musi wynosić co najmniej 80 cm. Bardzo ważne jest także zapewnienie odpowiedniej przestrzeni na korytarzu przed wejściem do windy. Oczywiście w stojących budynkach niejednokrotnie może to być niemożliwe, ale w nowych konieczne należy zachować niezbędne wymiary. Zgodnie z normą powinno być one nie mniejsze niż 150×150 cm, zapewni to możliwość swobodnego manewrowania wózkiem inwalidzkim.

Wymiary szybu

Windy dla niepełnosprawnych mogą być instalowane albo w istniejących w budynku szybach murowanych, albo w szybach samonośnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podnośniki o wysokości wznoszenia do 3 metrów nie wymagają wcale szybu, wystarczą jedynie odpowiednie barierki na platformie. Powyżej tej wysokości konieczne jest zastosowanie pełnego szybu, w przypadku wind z szybem samonośnym maksymalna wysokość wznoszenia wynosi do kilkunastu metrów. Wysokość wnoszenia jest jednym z podstawowych parametrów wind, niekiedy potrzeba także będzie wysokość podszybia i nadszybia, jeśli w danej konstrukcji występują.

Wymiary wyposażenia windy

Samo spełnienie wymogów związanych z wymiarami kabiny i podestu nie jest wystarczające do tego, żeby zapewnić osobom niepełnosprawnym wygodne korzystanie z urządzenia. Konieczne jest jeszcze właściwe rozmieszczenie wszystkich elementów wyposażenia, to także określają odpowiednie przepisy. Przede wszystkim należy zachować takie wysokości, które będą osiągalne przez osoby znajdujące się na wózku. W związku z tym kaseta wezwań powinna się znajdować na wysokości od 0.9 do 1.1 metra nad poziomem posadzki. Na wysokości 0.9 metra należy zamontować poręcz, której można się będzie trzymać w czasie jazdy. Koniecznie należy też zadbać o to, żeby strefa wyłączników była łatwo dostępna, nie powinna się ona znajdować między 90 a 120 cm, dodatkowo należy zapewnić minimum 40 cm od narożników kabiny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa drzwi powinny być wyposażone w dwie fotokomórki, umieszczone odpowiednio na wysokości 25 i 75 cm.